Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
STRONA GŁÓWNA    •    INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z BIULETYNU    •    WWW.BIP.GOV.PL    •    WWW.RYBNIK.EU
Regulaminy
PDF (298 KB)

Regulamin terapii wczesnego wspomagania rozwoju


PDF (1 590 KB)

Regulamin określający szczegółowy sposób przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę


PDF (377 KB)

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych


PDF (140 KB)

Regulamin SI


PDF (167 KB)

Regulamin Rady Pedagogicznej


PDF (327 KB)

Regulamin pracy


PDF (177 KB)

Regulamin przyznawania nagród kwartalnych


PDF (508 KB)

Regulamin zamówień publicznych


PDF (236 KB)

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku.