Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
STRONA GŁÓWNA    •    INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z BIULETYNU    •    WWW.BIP.GOV.PL    •    WWW.RYBNIK.EU
Mienie placówki
Budynki i budowle: 3 853 631 zł
Urządzenia techniczne i maszyny: 263 859 zł
Pozostałe mienie o wartości do 3500 zł : 143 278 zł