Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
logo - Biuletyn Informacji Publicznej

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

DANE INFORMACYJNE:

Siedziba główna:  

ul.  Tadeusza Kościuszki 55

 44-200 Rybnik

tel./fax  32 42 23 935

 

ul. Karłowicza 48  

44-200 Rybnik

tel./fax 32 42 31 755

 

e-mail: sekretariat@ppprybnik.pl

strona internetowa: www.ppprybnik.pl

NIP 642 314 72 45

REGON 241800515

Dyrektor - mgr Adam Kocjan

Wicedyrektor - mgr Kamila Woźnica

 

 Numery rachunków bankowych:

Rachunek wydatków budżetowych (podstawowy)  - 71 1020 2472 0000 6402 0499 0737

Rachunek dochodów budżetowych                         - 76 1020 2472 0000 6202 0499 0745

Wydzielony rachunek dochodów                             - 32 1020 2472 0000 6402 0499 0760

Rachunek ZFŚS                                                       - 27 1020 2472 0000 6602 0499 0752

 

DANE DO WYSTAWIANIA FAKTURY:

Nabywca:

Miasto Rybnik

ul. Bolesława Chrobrego 2

44-200 Rybnik

NIP: 642-001-07-58

 

Odbiorca:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rybniku

ul. Tadeusza Kościuszki 55

44-200 Rybnik